Thucvattot.vn là hệ thống bán lẻ Online, Kiosk và Cửa hàng Offline về thế giới sản phẩm Thực vật, thuộc Thuvato Corporation. 

Thực Vật Tốt chú trọng phát triển sản phẩm tốt nhất, chọn lọc kỹ lưỡng sản phẩm từ các vùng miền nguyên liệu, bên cạnh phù hợp về mẫu mã, giá thành, chính sách, phục vụ tốt nhất cho khách hàng, đối tác...

Ở hệ thống Kiosk và cửa hàng offline, Thucvattot.vn kết hợp Thương mại và F&B về thế giới sản phẩm thực vật. Với sự chọn lọc kỹ lưỡng, sáng tạo, phục vụ cao nhất, Thucvattot.vn xây dựng những điểm đến là trung tâm ăn uống về tinh hoa thực vật, là nơi chăm sóc về sức khỏe, dinh dưỡng, sắc đẹp... từ thực vật, là trung tâm thế giới sản phẩm thực vật, cùng hòa quyện, trở về không gian thiên nhiên tốt nhất với khách hàng...

 Thuvato  Corporation phát triển Hệ sinh thái về Thực vật. Thuvato luôn khai phá cao nhất sự sáng tạo, nghiên cứu phát triển về sản phẩm, mô hình kinh doanh, công nghệ và về mọi mặt với Thực vật. Phát triển hệ sinh thái Kinh tế chia sẻ trong thực vật.

Bên cạnh kết hợp, phát triển dần hệ sinh thái thực vật với du lịch, cao nhất là với tinh thần, tâm linh của chúng ta. 

Mô hình kinh doanh của Thuvato:

 

Triết lý: Sự sáng tạo, chất lượng là tối cao

Sứ mệnh: Mang giá trị, giải pháp tốt nhất từ thực vật với mọi người.

Trân trọng cảm ơn!